Dự đoán các loại vắc xin Covid-19 sẽ có mặt tại Việt Nam

Sẽ có 1 triệu liều vắc xin AstraZenneca sẽ có mặt tại Việt Nam trước 15/8 và trong tháng 8, 9 sẽ có khoảng hơn 2 triệu liều vắc xin Pfizer. Theo thông tin từ Bộ Y tế và Nhà cung cấp.

Dự đoán các loại vắc xin Covid-19 sẽ có mặt tại Việt Nam
Theo Tuổi trẻ


Tags: Tin tức

Đăng nhận xét

Tin liên quan